0918 454 624
autoskola.kotkova@gmail.com
 

Podmienky

Podmienky na získanie vodičského oprávnenia:

  • - vek - min 17 rokov
  • - zdravotná spôsobilosť potvrdená obvodným lekárom
  • - bezúhonnosť (nemať zákaz viesť motorové vozidlo uložené dopravným inšpektorátom alebo súdom)